Autor uměleckého konceptu expozice
Petr Nikl

Orbis pictus aneb …

Orbis Pictus aneb....

Námět, scénář a realizace projektu
Jiří a Radana Waldovi
Slovo autorů projektu Orbis pictus aneb...